E-İmza Nedir?

e imza nedir

E-İMZA NEDİR?

Kişinin bir yazıyı kendi yazdığını ya da yazılan metni onayladığını ve yazılanlara uyacağını kanıtlamak için kendi el yazısıyla, her zaman aynı biçimi kullanarak oluşturduğu işarete imza denir. Bu işaretler kişinin ismi, soyadı ya da kendince belirlediği bir şekil olabilir. Her türlü resmi işlem ve taraflar arası akit için onay manası taşıyan imzalama işi, yakın zaman öncesine kadar sadece tarafların fiziksel olarak aynı ortamda bulunmaları ile mümkün olurdu. Fakat günümüzde gelişen teknoloji ile hayatın her noktasında dijital çözümler üretilmeye ve sosyal hayatı kolaylaştırmaya başlamıştır.

E-imza nedir sorusunun yasadaki karşılığı aşağıdaki gibidir.

 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa göre; başka bir elektronik veriye eklenen ya da elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan aynı zamanda kimlik doğrulama amacı için kullanılan elektronik veridir.

E- imza, resmi olarak ıslak imza atabildiğimiz her işlemin yerine kullanabildiğimiz bir dijital uygulamadır. Islak imza ile e-imza hukuki nitelikleri açısından da aynıdır. Fakat üç koşulda e-imza kullanılmaz, bu koşullarda ıslak imza şarttır.

  • Üçüncü bir kişinin şahitliğini zorunlu kılan emlak alım satım işlemleri.
  • Nikâh akdinin geçerli olabilmesi için.
  • Veraset ve intikal durumunda.

E-imza; ıslak imzanın kopyalanarak dijital ortama aktarılması değildir. Daha açıklayıcı bir ifade ile belirli sabit bir şekle sahip değildir. Harf, karakter, sayı ve sembollerden oluşan bir kimlik doğrulama biçimidir. İmzalayan tarafın kimliğini doğrulamak için bir başka elektronik veriye eklenerek oluşur.

Hukuksal geçerliliği ıslak imza ile aynı olan e-imza sayesinde birçok resmi işlem dijital ortam üzerinden kolaylıkla yürütülebilir. Bu sayede iş gücünden ve zamandan tasarruf sağlanır. E- imza, zamanın çok kıymetli olduğu günümüzde farklı pek çok işlemini kısa sürede neticelendiren sistemdir.

Nasıl ki bir kurumun ya da işletmenin ıslak imzasının olması mümkün değilse, e- imzada kurumu ya da işletmeyi temsil eden kişilerin yetkisindedir. E-imza kurumlar için oluşturulamaz. İşletmelerin kullandığı kaşelerin yerine de geçmez. Aynen ıslak imzada olduğu gibi elektronik imzada da bu imzayı kullanmaya yetkin kişi tarafından, işletme ya da kurum adına kullanılır.

E- imza; yasal kurum ve kuruluşlar, büyük ve küçük ölçekli işletmeler tarafından kullanılabileceği gibi pek çok bireysel işlemin de dijital güvence altında yapılmasına ve zaman tasarrufuna olanak sağlar.

E-imzanın kullanıcıya sunduğu faydalar sadece zaman tasarrufu ve işlem kolaylığı değildir. Gönderilen bildiğin değiştirilemeyeceğini aynı zamanda gönderen kişinin kimlik doğrulanmış kimliğini ve inkâr edilemez oluşunu da garanti altına alma getirisi sunar.

 

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adınız Soyadınız
E-Mail Adresiniz

Comments are closed